fbpx

דואגים לניצולי השואה
גם בזמן המלחמה

מאז פרוץ המלחמה, ישנם ניצולי שואה הנמצאים בממ"דים ובמקלטים רוב שעות היום ונדרשים לסיוע.
זה לצד התמונות הקשות והמזעזעות שכולנו נחשפים אליהן, שמחזירים אותנו, ובמיוחד את ניצולי השואה, אל זוועות השואה.

זו המחויבות שלנו לוודא שאף ניצול שואה לא נשאר לבד בזמן המלחמה.
כולנו מתגייסים למען ניצולי השואה, במיוחד עכשיו!

על מנת שנוכל לתת מענה לצרכים הרפואיים של ניצולי השואה ולחלק ערכות חירום וחבילות מוצרי יסוד עד הבית, אנחנו חייבים עכשיו את התרומה שלך.

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

דואגים לניצולי השואה

גם בזמן המלחמה

לתרומה בהעברה בנקאית:
בנק הפועלים – 12, סניף 532
מס' חשבון – 235843
תרומה בכרטיס אשראי

לתשומת ליבכם: המערכת אינה סולקת כרטיסי דיינרס

דילוג לתוכן